La millor opció al millor preu!  93 785 33 35

Condicions GeneralsTotes les dades personals transmeses per l'usuari seran tractades i guardades d'acord amb la regulació vigent sobre protecció de dades.
Les dades que podem recollir i arribar a emmagatzemar són les següents

L'usuari autoritza expressament la comunicació del vostre nom d'usuari, número de telèfon i ubicació geogràfica al taxista i/o companyia de taxis que us presti el servei de taxi.
L'usuari autoritza expressament l'ús de les vostres dades per a:

És possible que el taxi assignat a l'usuari, o l'empresa o associació a què aquest pertanyi, emmagatzemi les dades d'ubicació durant el trajecte, si voleu tenir informació de com es gestionen aquestes dades heu de sol·licitar-les posant-vos en contacte amb aquesta empresa o associació.
© 2023  Top Taxi Terrassa   ·   Tots els drets reservats   ·   Avís legal   ·    93 785 33 35    ·    info@toptaxiterrassa.com    ·   Condicions de servei